Zkušební řád Shotokan

Zde si můžete stáhnout zkušební řád na STV (stupeň technické vyspělosti) na který budete skládat zkoušku.

https://www.czechkarate.cz/file_download/158/smernice_TMK_2012_all_zkusebni_rady.pdf