Informace

Předpokládáné platby pro členy FaPo Shotokan-ryu Cheb

Školné  

Skupina A,B,C 500,-Kč,  zahrnuje 8-10 tréninkových jednotek
Skupina A,B,C + D 700,-Kč, zahrnuje 12-15 tréninkových jednotek
Skupina D samostatně 400.- Kč

hradí se jednou měsíčně, a to vždy při prvním tréninku nového měsíce

Průkazka -  200,-Kč
jednorázový poplatek a průkazka bude Vaše napořád
    

Registrační svazová známka - 300,-Kč
platí jeden rok, je v ní zahrnuto zdravotní pojištění v případě úrazu žáka, registrace člena v České unii bojových umění, povolení účasti na zkouškách STV (zvýšení barvy pásů) a mnoho dalšího    

Kimono(karate-gi) - 1000-1200,-Kč
není problém nechat si zajistit přímo u nás